Referat af Bestyrelsesmøde den 9. april 2018.

Tilstede:
Lone Hørsel, Bente Gundersen, Chresten Sloth, Peter Andersen, Jonas Nørgaard, Jette Vanggaard og Jenny Krogh

 

Pkt. 1:
Velkomst ved Chresten Sloth – især velkommen til de to repræsentanter fra UFL – Jette Vanggaard og Jonas Nørgaard.

Beslutning om at give et sponsorat på 5000 kr. til UFL klubben i Hjørring.

 

Pkt. 2:

Lone og Jenny refererede fra Netværksseminar og generalforsamling i Landsforeningen Ligeværd. Opfordring til at se ”www. Ligeværd”.

 

Pkt. 3:

Konstituering

Formand:                            Peter Andersen

Næstformand:                     Bente Gundersen

Kasser:                                Lone Hørsel

Sekretær:                            Jenny Krogh

Chresten Sloth

 

Repræsentanter fra UFL:    Jonas Nørgaard

Jette Vanggaard

 

Evt.:
Brev til Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner færdiggøres.<

Blomst sendes til afgående suppleant – Kirsten Jacobsen

 

Kommende møder:
Onsdag den 13. juni           kl. 15.00 i Skagen

Tirsdag den 14. august        kl. 17.00 på Kuben

Tirsdag den 13. november kl. 17.00 på Kuben

Ref. Jenny Krogh

 

Referat af Generalforsamlingen den 20. marts 2019 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdt på Kuben, Ole Rømers Vej, Sindal.

 

Generalforsamlingen havde samlet 25 deltagere.

 

Pkt. 1:

Jan Hørsel modtog valg til dirigent.

 

Pkt. 2:

Peter Andersen aflagde Formandens beretning – godkendt.

”Frivillig dag” i Hjørring – er der kendskab til dette? Arrangeres 1 x pr. år.

Lokalforeningen undersøger, hvad dette arrangement indeholder, og hvordan vi evt. kan bidrage. Forslag om samarbejde mellem UFL og Lokalforeningen.

Jonas Jensen fortalte om hans ”liv” i UFL klubben, og hvordan han kom ind i klubben.

 

Pkt. 3:

Lokalforeningens regnskab. Jan Hørsel gennemgik regnskabet for 2018.

Regnskabet – godkendt.

Hvor mange medlemmer har vi mistet?

Vi tager økonomien på dagsorden til det kommende Bestyrelsesmøde.

 

Pkt. 4:

Bestyrelsens forslag – ingen forslag.

 

Pkt. 5:

Indkomne forslag – ingen forslag.

 

Pkt. 6:

Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.

Alle medlemmer ønsker og modtager genvalg –

Peter Andersen, Chresten Sloth, Bente Gundersen, Lone Hørsel og Jenny Krogh.

 

Pkt. 7:

Valg af suppleanter – ingen.

 

Pkt. 8:

Valg af revisor og suppleant – Jan Hørsel modtog genvalg.

 

Pkt. 9:

Evt.

Efter den officielle dagsorden blev der serveret kaffe.

Efterfølgende indslag ved:

Nemizis (9 år gammel forening) – A. F. Heidemannsvej 3.

5 repræsentanter fra Foreningen Nemizis i Hjørring fortalte om deres formål og virke med denne forening – om det frivillige arbejde.

Klub aftner hver aften – Nemizis har 75 medlemmer.

Læs diverse info på Nemizis’ Hjemmeside.

 

Forstander Casper Nellemann – fra Vittrup Fri efterskole.

Info om arbejdet i Lokalforeningen i Aalborg.

Opstart af UFL klubben i Aalborg.

Hvad arbejdes der med i Ligeværd på Landsplan – info om diverse Brætspil.

Info om ”Inklusionstog” – et arrangement, som er afholdt i Aalborg – forslag om et tilsvarende arrangementet til Hjørring.

Referent: Jenny Krogh

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse